30 decembrie 2009

Ce înseamnă legea în gulagul bolşevic numit Havîrna (sau Havârna)


Într-o ţară de manelişti (cel puţin aşa reiese din programele de revelion de la tembelizor, acolo unde Antena1, NaţionalTV, zeroTV vor prezenta preponderent manele), legea nu mai înseamnă nimic. Este cazul şi comunei “europene” Havîrna (sau Havârna), localitate în care funcţionează societatea mixtă româno-germană “ECOBRAND”. Această asociaţie comercială ia în arendă pământul oamenilor de pe aici, încheiind cu aceştia un contract de arendă (vezi imaginile alăturate). Nu ştiu ce fel de german o fi cel care a dat banii pentru înfiinţarea asociaţiei comerciale “ECOBRAND”, dar ştiu ce “manelişti” destoinici sunt românaşii care se ocupă de societate pe plan local. Mama mea, bătrână şi bolnavă, arendează 1,72 ha de teren respectivei asociaţii printr-un Contract de arenda încheiat la 24.04.2007, dată ulterior modificată, probabil la Primăria Havîrna, prin tăiere (?), noua dată fiind de 6.05.2007. În acest contract de arendare, se specifică oarece obligaţii pentru arendaş, dintre care cele mai important ear fi: (1) nivelul arendei este de 500 kg/ha anual; (2) plata impozitului agricol; (3) plata arendei în natură se va face imediat după recoltarea culturii, darn u mai târziu de 45 de zile; (4) produsul livrat de arendaş va corespunde din punct de vedere calitativ. Contractul a fost înregistrat la Consiliul Local al comunei Havîrna, adică Primăria a girat respectarea obligaţiilor din contract, numai că pe tovarăşul primar pesedist al comunei îl cam doare-n cotul stâng de legea din România. În primul an agricol, 2007, mama mea nu primeşte nimic, domnii reprezentanţi ai “ECOBRAND” din Havîrna, Brumă Marin şi Guşu Dragoş, motivând că nu au recoltat pământul, datorită “unor calamităţi”. Cum pe aici nu a fost nici o calamitate naturală, n-am ştiut la ce calamitate naturală se referă tovarăşii. Oricum, în Contractul de arendare se precizează că “arenadaşul are să încheie contracte de asigurare a clturilor pe care le înfiinţează pe terenul arendat, în vederea recuperării daunelor produse de calamităţi naturale”, adică şi în cazul unor calamităţi naturale, ceea ce n-a fost cazul, arendaşul îşi respectă obligaţiile faţă de arendator. În anul agricol următor, 2008, mama mea primeşte, prin luna decembrie, nişte boabe de porumb de cea mai proastă calitate, deşi în Contractul de arendare se spune că “produsul livrat de arendaş va corespunde din punct de vedere calitativ”. Urmează anul agricol 2009, în care, până la sărbătorile de iarnă, arendaşul nu şi-a pus problema despre plata vreunei arende. Cu ocazia unui dialog telephonic, numiţii Brumă Marin şi Guşu Dragoş îmi spun că arendaşul va oferi bani pentru plata arendei. Numai că suma oferită (150 RON/ha) este o adevărată bătaie de joc, cu aceşti bani nu achiziţionezi nici 300 kg de grâu, darămite 500 kg.

Şi totuşi cum se poate societatea “ECOBRAND” să încalce legea într-un asemenea hal? Păi, pe aici totul este posibil. Este posibil, de exemplu, să lucrezi la Primăria Havârna, ca “specialist agricol”, şi să girezi un Contract de arendare plin de greşeli, cum ar fi: (1) deşi la cap.V, art.6, alin1 este prevăzută plata impozitului agricol de către arendaş, cineva adaugă cu pixul (?) la cap. IX, art.11, alin.5 că “arendaşul se obligă să achite c.v.(contravaloarea?) impozit teren arendat; (2) la cap. V, art.6, alin.2 se spune că “produsul livrat de arendator va corespunde din punct de vedere calitativ”, corect este “produsul livrat de arendaş”, dar pentru “specialiştii” din Primăria Havîrna nu contează că-i trecut arendaş sau arendator. (3) cea mai mare prosteală a Contractului de arendare este însă calculul duratei acestuia; contractul este valabil 5 (cinci) ani; dar ce înseamnă cinci ani pentru specialiştii gulagului bolşevic Havîrna (sau Havârna)? Cinci ani înseamnă perioada 25.07.2007 – 1.08.2012, dar la ambele date luna iniţială este ştearsă şi peste adăugată o altă lună (în actele oficiale se poate şterge ca la cl. I?). Prostirea fraierilor înseamnă următorul fapt foarte grav: în anul agricol 2007 “ECOBRAND” a recoltat terenul, deşi Contractul de arendare a intrat în vigoare pe data de 25.07.2007, iar în anul 2012 cum iei înapoi pamântul exact pe 1.08.2012 din moment ce pe el se va afla, probabil, recoltă? Dar pentru “specialiştii” care au gândit Contractul de arendare nu contează că “prostimea” pierde doi ani agricoli.

Dragii mei, ce credeţi ca se poate întâmpla dacă se mai şi află de matrapazlâcurile din Havîrna? Într-un articol apărut în presa locală (îl puteţi citi aici) se mai află câte ceva despre adevărata faţă a firmei “ECOBRAND”. Acest aticol îl determină pe numitul Guşu Dragoş să mă ameninţe cu moartea, în august 2008. Mai mult, plata arendei pentru mama mea era condiţionată de “ştergerea” acelui articol. În zadar am încercat să-i explic “colhoznicului” Guşu Dragoş că cel care a scris articolul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru cele afirmate, pentru “educatul agricultor” Guşu Dragoş nu exista aşa ceva. Cât priveşte celelalte autorităţi neocomuniste de pe aici, pentru acestea, dacă mămăliga nu explodează, este bine. Chiar foarte bine …

Şi o ultimă întrebare: în ce partid este înscris cel mai bogat om din Tătărăşeni (un cătun din com. Havîrna)? În PSD=PCR, dragi tovarăşi şi “pretini”. Se numeşte Clicinschi Marcel, are o fermă agricolă, este mereu consilier local, iar la umbra celor trei trandafiri comuna Havîrna a rămas încremenită în proiectul bolşevic şi cu ajutorul tovarăşului Marcel Clicinschi. Restul sunt poveşti spuse de conducerea pesedisto-peremistă a comunei Havîrna electoratului sărăcit tot de ei, cei care nu au lege sau Dumnezeu.


Niciun comentariu: