11 ianuarie 2010

Mercurul (sau alcoolul) şi gradele sale din termometre


Nu ştiu dacă aţi remarcat, dar pe Yahoo şi nu numai temperaturile sunt prezentate în grade Fahrenheit (F). Dar ce-s cu gradele astea? Păi, unităţile de măsură pentru temperatură sunt trei: Fahrenheit (F), Kelvin (K) şi Celsius (C). Gradul Celsius a fost definit în 1742 de către astronomul suedez Anders Celsius. Kelvinul (K) este folosit doar de oamenii de ştiinţă, iar legătura dintre C şi K poate fi dată şi de egalitatea 00C=273,15 K. Mai mult, 0 K se mai numeşte “0 absolut” şi este cea mai scăzută temperatură posibilă, nimic neputând fi răcit mai mult, iar în substanţă nu mai există energie sub formă de căldură. Gradele Fahrenheit (F) sunt mai mici decât alea Celsius (C). Mai precis, 10F=5/90C, iar temperatura în grade Fahrenheit se calculează aşa: tF=tCx9/5+32. Cu alte cuvinte, termometrul va indica mai multe grade Fahrenheit decât Celsius. Scara Fahrenheit a fost propusă în 1724 de către fizicianul Daniel Gabriel Fahrenheit, iar scara Kelvin poartă numele fizicianului şi inginerului irlandez William Thomsom, lord Kelvin. Pentru cei care sunt atraşi de formule de calcul, mai jos relaţiile dintre cele trei unităţi de măsură pentru temperatură.
1 0C=1 K;
1 0C=1,8 0F
°F = (°C × 1,8) + 32
°C = (°F − 32) ÷ 1,8
K = °C + 273,15
°C = K − 273,15

Niciun comentariu: