16 august 2009

Cum se instalează Windows XP


Înainte de instalare trebuie verificat dacă sunt îndeplinite cerinţele hardware pentru sistemul de operare Windows XP, anume: procesor – recomandat cel puţin 300 Mhz, memorie – recomandat cel puţin 128 MB, spaţiu pe disc – recomandat cel puţin 1,5 GB. După formatarea şi partiţionarea discurilor, pentru a instala Windows XP de pe CD-ul de încărcare, parcurgem următoarele etape:
1. Apare fereastra “Windows Setup Wizard”. Din lista derulantă “Installation Type”, selectaţi opţiunea “New Installation”.
2. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare pagina “License Agreement”.
3. Citiţi textul acordului, apoi selectaţi butonul “I accept this agreement”.
4. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare pagina “Your Product Key”.
5. Introduceţi cheia de produs, formată din 25 de cifre. (Notă: dacă aţi copiat de la cineva programul “Windows XP”, asiguraţi-vă că aţi luat şi cheia.)
6. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare pagina “Setup Options”.
7. Executaţi clic pe butonul “Advanced Options”.
8. Verificaţi dacă este specificată calea corectă de acces la fişierele sursă (aceasta ar trebui să fie "litera unităţii cd-rom":\i386)
9. Dacă doriţi, schimbaţi numele directorului Windows principal (dacă aveţi fişierele sursă în altă parte, de exemplu faceţi instalarea prin reţea).
10. Pentru a forţa programul de instalare să copieze toate fişierele necesare pe hard-disc, inainte de a iniţia procedura de instalare, validaţi caseta “Copy all installation files from the Setup CD”. (Notă: copierea tuturor fişierelor de instalare pe hard-disc are două avantaje; în primul rând puteţi economisi timp, deoarece copierea şi decomprimarea fişierelor se fac mai repede de pe hard-disc decât de pe CD-ROM; în al doilea rând, când veţi avea nevoie în viitor de fişierele de instalare, la adăugarea unui dispozitiv hardware, de exemplu, nu va mai trebui să introduceţi discul CD-ROM, fiind suficientă indicarea directorului corect.)
11. Pentru a putea să selectaţi partiţia în care va fi instalat sistemul de operare Windows XP (alta decât C), validaţi caseta “I want to choose the install driver letter and partition during Setup” (Vreau să aleg litera unităţii şi partiţia în timpul instalării).
12. Executaţi clic pe butonul “OK”. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare pagina “Performing Dynamic Update”.
13. Dacă sistemul dumneavoastră are acces la Internet în sistemul de operare existent, puteţi opta pentru a descărca în acest moment cele mai noi fişiere de instalare pentru Windows XP. Marcaţi butonul radio “Yes”. Dacă sistemul dumneavoastră nu are acces la Internet, selectaţi butonul “No”, executaţi clic pe butonul “Next”, apoi săriţi la pasul 15.
14. Executaţi clic pe butonul “Next”. Rutina de instalare încearcă să ia legătura cu situl de descărcare Microsoft şi să obţină cele mai noi fişiere de instalare. După terminarea acestei operaţii, rutina de instalare reîncarcă automat sistemul.
15. După reincărcarea sistemului, ecranul de text “Welcome to Setup” vă invită să instalaţi sistemul de operare Windows XP, să reparaţi o instalare sau să ieşiţi din program. Apăsaţi taste “Enter” pentru a continua instalarea.
16. Vor fi examinate discurile şi va fi afişat gestionarul de partiţii. Acest instrument este folosit pentru a selecta partiţia de instalare a sistemului de operare Windows XP. Dacă partiţia există deja, folosiţi tastele cu săgeţi ca să o selectaţi, apoi săriţi la pasul 25. (Notă: pentru a împărţi un hard-disc mare cu o singură partiţie se pot folosi utilitare, precum PartitionMagic. Este recomandată o partiţie NTFS pentru Windows XP.)
17. Dacă o partiţie existentă trebuie să fie ştearsă pentru a crea un spaţiu nepartiţionat în care veţi instala sistemul de operare Windows XP, continuaţi cu pasul 18. Dacă nu, săriţi la pasul 21.
18. Folosiţi tastele cu săgeţi pentru a selecta partiţia pe care urmează să o ştergeţi, apoi apăsaţi tasta D.
19. Dacă partiţia selectată este o partiţie de sistem, trebuie să apăsaţi tasta “Enter” pentru a confirma ştergerea partiţiei.
20. Apăsaţi tasta L pentru a confirma ştergerea partiţiei. (Acesta este un pas suplimentar, pentru ca programul să se asigure că ştiţi că veţi şterge o partiţie.)
21. Pentru crearea unei noi partiţii în spaţiul nepartiţionat, folosiţi tastele cu săgeţi pentru a selecta spaţiul nepartiţionat, apoi apăsaţi tasta C.
22. Introduceţi dimensiunea partiţiei pe care vreţi să o creaţi din spaţiul nepartiţionat. Valoarea prestabilită este dimensiunea maximă care poate fi creată. După ce introduceţi un număr, apăsaţi tasta “Enter”.
23. Folosiţi tastele cu săgeţi pentru a selecta partiţia pe care aţi creat-o.
24. Apăsaţi tasta “Enter” pentru a instala sistemul se operare Windows XP în partiţia selectată.
25. Selectaţi sistemul de fişiere cu care va fi formatată partiţia. Dacă partiţia este deja formatată în NTFSv5, aveţi la dispoziţie şi opţiunea “Leave the current fille system intact (no changes)”, dacă vreţi să păstraţi sistemul de fişiere existent. Dacă este disponibilă această opţiune, selectaţi-o şi apăsaţi tasta “Enter”, apoi treceţi la pasul 28.
26. Folosiţi tastele cu săgeţi pentru a selecta sistemul de fişiere NTFS (nu cel în dreptul căruia apare cuvântul Quick).
27. Apasaţi tasta “Enter” pentru a iniţia formatarea. Este afişat progresul operaţiei de formatare.
28. După terminarea formatării, în partiţia destinaţie sunt copiate fişierele. Această operaţie poate dura câteva minute.
29. După copierea fişierelor, sistemul este reîncărcat automat.
30. După reîncărcare, programul de instalare lansează un mediu GUI Windows de bază. După executarea mai multor acţiuni (care pot dura ceva minute), Setup Wizard afişează pagina Regional and Language Options. Opţiunile prestabilite sunt English şi US keyboard; dacă vreţi să schimbaţi opţiunile prestabilite, executaţi clic pe butoanele “Customize” sau “Details”.
31. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare pagina “Personalize Your Software”.
32. Introduceţi numele dumneavoastră, dacă este nevoie.
33. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare pagina “Computer Name and Administrator Password”.
34. Introduceţi un nume sugestiv pentru calculator în câmpul “Computer Name”.
35. Introduceţi şi confirmaţi o parolă pentru contul de administrator.
36. Executaţi clic pe butonul “Next”. Dacă aveţi un modem, apare pagina “Modem Dialing Information”. Introduceţi codul de zonă, apoi executaţi clic pe butonul “Next”.
37. Apare pagina “Date and Time Settings”. Stabiliţi data şi ora şi selectaţi o zonă orară.
38. Executaţi clic pe butonul “Next”. Dacă este detectată o interfaţă de reţea, sistemul instalează componentele de reţea şi apare pagina “Networking Settings”. Dacă nu aveţi o interfaţă de reţea, săriţi la pasul 46.
39. Dacă sunteţi conectat la o reţea Microsoft care foloseşte un server DHCP pentru alocarea adreselor TCP/IP şi a opţiunilor de configurare pentru clienţi, selectaţi butonul “Typical Settings” şi săriţi la pasul 46. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) este un serviciu de reţea rulat pe un sistem Windows Server, care furnizează clienţilor configuraţia IP la pornire.
40. Dacă sunteţi conectat la o reţea cu o altă configuraţie, selectaţi butonul radio “Custom settings” şi executaţi clic pe butonul “Next”.
41. Apare pagin “Networking Components”. Pentru a modifica opţiunile TCP/IP ale sistemului, executaţi clic pe articolul “Internet Protocol (TCP/IP)” din lista de componente, apoi executaţi clic pe butonul “Properties”.
42. Apare caseta de dialog “Internet Protocol (TCP/IP)”. Selectaţi butonul radio “Use the Following IP Address”. Completaţi adresa IP, masca de subreţea şi poarta prestabilită (dacă este disponibilă).
43. Dacă trebuie să folosiţi un server DNS, selectaţi butonul radio “Use the Following DNS Server Addresses” şi completaţi adresele IP pentru unul sau două servere DNS.
44. Executaţi clic pe butonul OK. Reveniţi în pagina “Networking Components”. (Notă: opţiunile legate de internet pot fi modificate ulterior.)
45. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare pagina “Workgroup or Computer Domain”.
46. Dacă sistemul nu este conectat la o reţea sau face parte dintr-o reţea fără domenii, selectaţi butonul radio “No” şi specificaţi numele unui grup de lucru. De cele mai multe ori, puteţi păstra numele prestabilit, “Workgroup”.
47. Dacă sistemul face parte dintr-un domeniu, selectaţi butonul radio “Yes” şi specificaţi numele domeniului.
48. Executaţi clic pe butonul “Next”.
49. Dacă aţi optat pentru intrarea într-un domeniu, vi se cere să introduceţi numele şi parola unui cont cu drepturi administrative din domeniu. Furnizaţi informaţiile solicitate şi executaţi clic pe butonul OK.
50. Programul va începe instalarea sistemului de operare, folosind informaţiile pe care le-aţi furnizat. Instalarea poate dura ceva minute.
51. Dacă în timpul instalării apar probleme, este afişată o casetă de dialog. Dacă vreţi să vedeţi jurnalul de erori, executaţi clic pe butonul “Yes”. Dacă nu, executaţi clic pe butonul “No”. Puteţi revedea oricând aceste informaţii, citind fişierul “setuperr.log” cu orice editor de text, cum ar fi “Notepad”.
52. În acest moment, procesul de instalare este complet şi sistemul trebuie să fie reîncărcat. Este posibil ca aceasta să se facă automat sau să vi se ceară să confirmaţi repornirea sistemului.
53. Este încărcat sistemul de operare, dar mai trebuie să parcurgeţi câteva etape înainte de a vi se permite acccesul.
54. Apare ecranul “Welcome to Microsoft Windows XP”, însoţit de un program wizard animat. Trebuie să aşteptaţi până când acesta termină ce are de făcut, apoi să executaţi clic pe butonul “Next”.
55. Programul “Setup” verifică dacă aveţi o conexiune la Internet: indifferent de rezultat, trebuie să specificaţi dacă accesul la Internet se face prin reţeaua locală (butonul radio “Yes”) sau printr-o conexiune dial-up (butonul radio “No”). Presupunem că aveţi un modem de cablu sau o conexiune prin reţea, aşa că selectaţi butonul “Yes”.
56. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare fereastra “Ready to activate Windows”.
57. Dacă nu aveţi un motiv special să nu faceţi acest lucru, selectaţi butonul “Yes, Activate Windows Over the Internet Now”.
58. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare fereastra “Ready to register with Microsoft”.
59. Dacă nu vreţi să oferiţi informaţii personale companiei Microsoft, selectaţi butonul radio “No, Not At This Time”.
60. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare fereastra “Will you be sharing this computer with other users?” (Partajaţi acest calculator cu alţi utilizatori?).
61. Dacă vreţi să folosiţi conturi unice pentru fiecare persoană care va utilize acest sistem, selectaţi opţiunea “Yes”. Dacă selectaţi opţiunea “No”, Windows XP este configurat să se conecteze automat cu contul de administrator la fiecare încărcare. Dacă selectaţi opţiunea “No”, săriţi la pasul 64.
62. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare fereastra “Who will use this computer?” (Cine va folosi acest calculator?).
63. Introduceţi numele a cel mult şase utilizatori, câte unul în fiecare camp.
64. Executaţi clic pe butonul “Next”. Apare pagina “Thank you!”; executaţi clic pe butonul “Finish”.
65. Apare ecranul “Windows XP Welcome”, cu numele utilizatorilor creaţi la pasul 63 într-o coloană din partea dreaptă, pentru conectare. Dacă aţi selectat opţiunea “No” la pasul 61, sunteţi conectat automat ca administrator şi apare spaţiul de lucru “Windows XP”. (Notă: conturile de utilizator se pot crea şi ulterior.)

Bibliografie: Robert Cowart, Brian Knittel – Special Edition Using Microsoft Windows XP Professional (2001)

Niciun comentariu: