2 iulie 2011

Structuri şi dispozitive ale Internetului


Dacă uneori ați auzit cuvinte ‘ciudate’, precum LAN, WAN, server proxy, gateway etc., materialul de față poate aduce o oarece înțelegere a acestor noțiuni. Şi aceasta dacă aveți răbdarea să citiți. Dacă nu aveți răbdare sau ştiți despre ce-i vorba, puteți trece la altceva, de pe acest blog sau din altă parte. Să-i dăm drumul.
O rețea de calculatoare este formată dintr-un ansamblu de calculatoare conectate între ele, care fac schimburi de date şi folosesc în comun resursele rețelei. Fiecare calculator îşi păstrează independența de execuție şi de gestiune a propriilor resurse. Pe baza criteriului geografic, în funcție de amploare, există următoarele tipuri de rețele.
Rețelele locale (LAN, Local Area Networks) deservesc, în general, o instituție, nişte prieteni sau o familie.

Rețelele metropolitane (MAN, Metropolitan Area Networks) acoperă suprafața unui oraş.
Rețelele globale (WAN, Wide Area Networks) au o arie de răspândire geografică de mărimea unui stat sau unui continent.
La rândul lor, rețelele pot fi conectate între ele conform unor standarde de rețea, permițând schimbul de informații.
Legătura fizică între componentele rețelei se realizaeză prin cabluri şi echipamente specifice (plăci de rețea), iar legătura logică este stabilită prin sistemul de operare şi programele prin care sunt gestionate resursele rețelei. Din punct de vedere arhitectural, rețeaua Internet este constituită dintr-o mare varietate de sisteme de calcul, este o rețea enormă, formată din milioane de calculatoare, interconectate prin medii de comunicare ce folosesc un sistem de adresare unic.
Calculatoarele pot fi servere sau clienți, în funcție de rolul lor în rețeaua Internet. Internet Service Provider (ISP) este un furnizor (firmă, instituție, organizație) de srevicii Internet. Aceste servicii se referă la informare, navigare (http), poştă electronică (e-mail), comunicare on-line, transfer de fişiere (ftp), comerț electronic (e-commerce), operații bancare etc. Rolul unui ISP este acela de a pune la dispoziția abonaților săi o poartă de acces la Internet şi programe ce permit satisfacerea acestor servicii. Legătura la Internet este caracterizată de viteza de transmisie şi serviciile furnizate. Funcționarea rețelei Internet se realizează prin intermediul unor noduri (server), numite ISP, care oferă cu ajutorul unor protocoale exploatarea eficientă a resurselor Internetului. Un utilizator poate accesa serviciile Internet dacă propriul calculator este conectat la un nod de rețea (server). Din punct de vedere architectural, nodurile de rețea (serverele) sunt de trei tipuri:
Noduri de nivel înalt (clasa A), noduri de nivel continental.
Noduri continentale (clasa B), noduri la nivelul unei țări.
Noduri locale (clasa C), noduri la nivel regional.
Din punct de vedere funcțional, în sistemul Internet sunt mai multe tipuri de calculatoare.
Server-ul este un calculator care, prin programele pe care le are şi prin conexiunile cu alte calculatoare, permite furnizarea serviciilor Internet.
Server proxy este acel calculator care are o adresă unică de Internet şi care reprezintă legătura dintre rețeaua Internet şi un calculator conectat la rețea, a cărui adresă nu este unică şi valabilă în rețea; este utilizat mai ales în cadrul instituțiilor şi rețelelor locale.
Router (de dirijare), calculator ce furnizează servicii de dirijare a informațiilor între două noduri.
Gateway (de legătură), calculator de legătură între nivelurile rețelei Internet şi care realizează conectarea între două rețele distincte.
Host (gazda), calculator conectat la rețeaua Internet pe unul din cele patru niveluri (utilizator, local, țară şi mondial) de la care se pot cere servicii Internet.
Client, calculator conectat la Internet (la un server) ce beneficiază de servicii Internet.
Comunicarea între calculatoare se realizează prin cabluri speciale, fibră optică sau unde radio (wireless). În funcție de soluția aleasă sau disponibilă într-un anumit loc, pot fi necesare echipamente speciale, cum ar fi modem, hub, switch.
Hub-ul este un dispozitiv de rețea cu mai multe porturi (intrări) necesar pentru interconectarea prin cabluri UTP a cel puțin trei calculatoare din rețea (host-uri). Hub-ul amplifică semnalul primit de la un host şi îl distribuie către toate celelalte calculatoare.
Switch-ul este un dispozitiv de rețea cu mai multe porturi, care filtrează şi expediază pachete de date între segmentele rețelei.
IP (Internet Protocol) este un sistem de adresare unic, format din patru grupuri de numere, separate prin puncte. Fiecare calculator conectat la Internet este identificat printr-o adresă unică, adică IP (vezi mai multe aici).
Utilizatorii preferă să utilizeze pentru adresare nu coduri numerice, ci notații simbolice, nume, gestionate de sistemul Domain Name System (DNS) şi care pot fi memorate mai uşor. Asfel, numele gestionate de DNS reprezintă un corespondent al adreselor numerice, asigurând utilizatorilor o formă mai convenabilă de adresare (vezi mai multe despre DNS aici).
Bibliografie:
Ioan Porof, Prietenul meu – calculatorul, editura Porțile Orientului Iaşi, 2008.

Niciun comentariu: